Lidelsen 03/08 -18

Lidelsen är en intim festival med fokus på konst och musik som anordnas årligen bland Södermanlands gröna ängar. Under festivalen får de hundratals besökarna tillsammans med artister och kreatörer skapa och uppleva Lidelsen tillsammans. Festivalen grundades 2015 som en mötesplats där både nya och etablerade artister eller DJ:s förvandlar en gård till en plats för kreativitet och kultur. Bakom festivalen står ideella kulturföreningen Lidelsen som grundades 2014 som ett alternativ till dyra, homogena och mer etablerade festivaler. Pistonhead Foundation stöttade Lidelsen 2018.